Mapa Tekov

Mapa región Tekov; zdroj: en.wikipedia.org

Mesta a obce regiónu Tekov

Regionálne združenie miest a obcí Tekova

Bajka Dolný Pial Jesenské Nová Dedina Tehla
Bátovce Domadice Jur nad Hronom Nový Tekov Tekovský Hrádok
Beša Drženice Kalná nad Hronom Ondrejovce Tlmače
Bohunice Hontianske Trsťany Kozárovce Pečenice Uhliská
Bory Horná Seč Krškany Podlužany Veľké Kozmálovce
Brhlovce Horný Pial Levice Pukanec Veľký Ďur
Čajkov Hronské Kľačany Lok Rybník Vyšné nad Hronom
Demandice Hronské Kosihy Lula Santovka Žemberovce
Devicany Iňa Malé Kozmálovce Starý Hrádok Žemliare
Dolná Seč Jabloňovce Mýtne Ludany Starý Tekov

Boje na Hrone 1945

Boje na Hrone 1945 – Starý Tekov 2009; autor: paintballgalanta (prevzaté z youtube.com)

 

Boje na Hrone Starý Tekov 2010; autor: vittie33 (prevzaté z youtube.com)

 

 

Stary Tekov 2011 Boje na Hrone, autor: rwww.tankberles.hu

Aktuálna fotogaléria Starého Tekova

Aktuálna fotogaléria Starého Tekova http://kuvang.blog.cz/galerie/stary-tekov
V budúcnosti pribudne aj multimediálny obsah.

Osobnosti regiónu Tekov

Bátovce
Ján Weiss – známy amatérsky entomológ, pedagóg a neskôr riaditeľ školy
Albert Škarvan – lekár, spisovateľ a kritik, prekladateľ diel L.N.Tolstoja, autor prvej slovenskej učebnice esperanta
Hamliar Igor Ján – literárny kritik a historik, narodil sa v Bátovciach v roku 1905.

Bohunice
Ján Matejko – učiteľ, maliar a vytvarník
Adamčík Samuel– herec
Božena Riznerová–Obrová – operná speváčka a filmová herečka

Čajkov
Novák Jozef – národný buditeľ a katolícky kňaz

Domadice
Furinda Rudolf – zakladateľ prvého JRD v Československu

Bajka

Starosta obce: Ida Viglašová

Adresa: Obecný úrad Bajka, 935 51 Tekovský Hrádok
Tel.: 036 / 772 81 43
Fax.: 036 / 772 81 43

Oficiálna stránka: http://www.bajka.sk/

 

Základné informácie
Obec Bajka sa nachádza na východnom úpätí Pohronskej pahorkatiny v doline potoka Blatňanka. Odlesnený rovinný chotár leží v nadmorskej výške okolo 160 m nad morom.

Obec sa spomína od roku 1286. Patrila jobagiónom hradu Tekov, neskoršie drobným zemanom z Bajky, Šároviec a Pialu. V roku 1601 mala 20 domov, v 1828 26 domov a 164 obyvateľov. Zaoberali sa poľnohospodárstvom a chovom dobytka. Za I. ČSR obyvatelia pracovali ako poľnohospodárski robotníci na miestnom veľkostatku. V rokoch 1938-45 bola obec pripojená k Maďarsku. V roku 1948 bol v obci vytvorený ŠM a o dva roky neskôr JRD. Dodnes si obec zachovala poľnohospodársky charakter, prevažne v rukách súkromne hospodáriacich roľníkov.

Zaujímavosti obce

V obci sa nachádza aj neskorobaroková kúria z konca 18. storočia a reformátsky kostol z 1895.

V obci sa nachádza aj materská škôkla, park, futbalové ihrisko a cintorín.

Autor: bývalý administrátor @ regiontekov.sk

Bátovce

Starosta obce: Ing. Jaroslav Kurej

Adresa: Obecný úrad Bátovce, 935 03
Tel.: 036 / 639 41 01
Fax.: 036 / 639 41 02
www.batovce.sk
Počet obyvateľov: 1 077

Základné informácie

Prvá písomná zmienka je z roku 1037, kde sa spomína založenie kláštora sv. Maurícia v Bakonybélii. V roku 1086 uhorský kráľ Ladislav znovu potvrdil výsady Bátoviec. Od 14. stor. Bátovce figurujú ako mesto s vyberaním mýtneho, od 15. stor. je podložená existencia cechov. V 16. stor. patrili do tureckej sféry, nakoľko boli bránou k banským mestám. Od 18. stor. do r. 1925 boli okresným mestom a sídlom berného úradu.

Bátovce ležia na hranici Podunajskej nížiny a Štiavnických vrchov, 235 m nad morom. Katastrálne územie má 3163 ha. Obcou preteká riečka Sikenica. V katastrálnom území je vybudovaná akumulačná vodná nádrž Lipovina o rozlohe 25 ha, dnes slúžiaca na rekreačné účely, vodné športy a rybolov.

Zaujímavosti obce

Rímskokatolícky kostol sv. Martina. Chrám dal údajne postaviť Opos Bathor v roku 1070 a dal ho zasvätiť sv. Mauríciovi. Kostol bol viackrát renovovaný a prestavaný. Tento starorománsky kostol bol v 14. st. prestavaný na gotický. Zo 14. a 15. st. pochádzajú aj maľované tabule, na ktorých je zobrazená legenda o sv. Kataríne z Alexandrie.

Evanjelický kostol bol postavený v roku 1873. Pôvodná drevená zvonica bola pri kostole do polovice 20.storočia. Súčasná zvonica na kostole bola dostavaná v 30-tich rokoch minulého storočia.

Svätá trojica na námestí pochádza z konca 19. storočia.

Ľudový dom. V roku 1744 vypukol v obci veľký požiar pri ktorom zhorelo 200 domov. Tento dom postavil na základoch zhoreniska Samuel Novák. Vo vstupnej časti sa nachádza veľká hlinená pec s otvoreným komínom.

Kúria „Schneideriana“ bola postavená v 17. st. rodinou Tóthovou, slúžila ako krčma, kde sa stretávala bátovská elita. Na poschodí bola tančiareň, pivnica slúžila ako obecná väznica. V roku 1970 ju Pamiatkostav Žilina zrekonštruoval do dnešnej podoby.

Kamenný most cez riečku Sikenica je barokový a postavený bol v roku 1780. Postavená je pri ňom plastika Jána Nepomuckého a do zoznamu pamiatkového fondu SR bol zapísaný v roku 1981.

Vodná nádrž Lipovina má rozlohu 25 ha. Bola vybudovaná ako akumulačná nádrž na zavlažovacie účely. Dnes slúži na rekreačné účely.

S obcou sa spája aj tzv. Spečený val, ktorý mapuje terén sa nachádza na kopci Borovica. Bol postavený asi Rimanmi a slúžil ako obranný val proti barbarom.

V obci žil aj Vladimír Uhrinčať – významný slovenský konštruktér vzduchových a plynových zbraní s pohonom strely CO2.

Autor: bývalý administrátor @ regiontekov.sk

Beša

Starosta obce: Miroslav Černák

Adresa: Obecný úrad Beša, 935 36
Tel.: 036 / 633 15 41, 42
E-mail: obecbesa@stonline.sk
Web: www.obecbesa.szm.sk

Počet obyvateľov: 668

Základné informácie

Beša leží v severovýchodnej časti pohronskej pahorkatiny v doline potoka Lyska. Chotár obce sa nachádza v nadmorskej výške 160 až 240 m. Pôdy sú sprašové, chotár je odlesnený, len v severnej časti sú zvyšky dubového lesa.

Obec sa spomína v r. 1292. Patrila zemanom z Beše, neskoršie Farkašovcom, Dillessovcom, Hunyadyovcom a Kľačianskym. V r. 1573 obec spustošili Turci. Počas svojej histórie mala poľnohospodársky charakter, obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom a vinohradníctvom.

Obec Beša je známa ako nálezisko pozostatkov mamuta (do r. 1960 to bol najzachovalejší nález pozostatkov kostry mamuta v strednej Európe). Tiež sa tu našiel hromadný nález bronzov z mladšej doby bronzovej, rímsko-barbarské sídliskové nálezy a slovanské kostrové pohrebisko z 10. – 11. st.

V obci sa nachádza obecný úrad, poštový úrad, železničná stanica, kultúrny dom, zdravotné stredisko (detský, praktický a zubný lekár), lekáreň a základná škola (1. až 4. ročník) s materskou školou. Od roku 1950 pomerne úspešne funguje Poľnohospodárske družstvo, ku ktorému sú pridružené Tehla, Iňa a Lula. V obci sa ďalej nachádzajú dve predajne s potravinami, dve pohostinstvá, pohrebná služba, stolárska dielňa, výkup autobatérií ako aj mnoho živnostníkov, ktorí podnikajú v rôznych oblastiach. Obec má vybudovanú pitnú vodu, zemný plyn a do budúcna sa plánuje vybudovanie obecnej kanalizácie.

Zaujímavosti obce

Obec má dva kostoly – rímskokatolícky kostol zasvätený sv. Anne postavený v roku 1770, ktorý je zároveň najstaršou zachovalou budovou v obci a kostol reformátsky postavený v roku 1963 (s vežou od r.1966). Vedľa kostola Sv. Anny je farská budova vybudovaná v rokoch 1936 – 37.

Na námestíčku je postavený pamätník padlým s nápisom – “27. marec 1945 – Vďaka osloboditeľom” a menný zoznam padlých občanov obce v II. svetovej vojne.

O vzdelanie a voľný čas detí sa stará materská a základná škola s moderným počítačovým vybavením.

Medzi pamätihodnosti obce patrí bývalá vodáreň, ktorá slúžila na dopĺňanie vody do parných rušňov. Pochádza z roku 1937.

Od roku 1988 má obec moderný kultúrny dom, v ktorom sa organizujú rôzne spoločenské podujatia.

V obci je vybudovaný športový areál, v ktorom sa nachádza futbalové ihrisko s tribúnou.

Autor: bývalý administrátor @ regiontekov.sk

Brhlovce

Starosta obce: Albín Kuhajda

Adresa: Obecný úrad Brhlovce, 935 02
Tel.: 036 / 63 163 21
Webl: www.brhlovce.sk

Počet obyvateľov: 359

Základné informácie

Brhlovce ležia v Ipeľskej pahorkatine v doline potoka Búr, v nadmorskej výške okolo 174 m. V chotári obce sú lokality pórovitých andezitových tufov a tufitov, v ktorých sú podzemné obydlia.

Obec vznikla zlúčením Horných a Dolných Brhloviec v roku 1952. Horné Brhlovce boli doložené v roku 1245. Patrila zemanom z Brhloviec, od 1506 rodine Kálnayovcom a iným. R. 1715 mala 9 domácností, v 1828 roku 25 domov a 155 obyvateľov. Dolné Brhlovce vznikli v chotári Horné Brhlovce v 16. storočí. V r.1720 bola zemianskou dedinou, v roku 1828 mala 27 domov a 167 obyvateľov. Pri požiari v 1917 roku zhorel kaštieľ a 13 domov. Obyvatelia pracovali v poľnohospodárstve, rozvinuté bolo tkáčstvo, košikárstvo a ťažba tufov (do 1963).

Zaujímavosti obce

V obci je možné nájsť aj neskorobarokový rímskokatolícky kostol z roku 1772 a evanjelický kostol, ktorý pochádza z 2. pol. 19. storočia, pôvodne kalvínsky. Pozoruhodnosťou je aj neskoroklasicistická kaplnka z roku 1860.

V chotári obce v roku 1902 Andrej Kmeť objavil kostru mamuta, ktorú umiestnil v Slovenskom národnom múzeu v Martine. Tiež sa našiel hromadný nález bronzov z mladšej doby bronzovej, rímsko-barbarské sídliskové nálezy a slovanské kostrové pohrebisko z 10. – 11. st.

Medzi pamätihodnosti obce patrí aj neskorobarokový kaštieľ z roku 1756.

Kamenné obydlia v Brhlovciach patria medzi pamätihodnosti okresu Levice. Niektoré sú doteraz obývané a patria od roku 1983 do prírodnej rezervácie ľudovej architektúry. Kamenné obydlia s časťou Brhloviec sú stálou expozíciou Tekovského múzea, ktorá získala v roku 1992 medzinárodné ocenenie „Európa Nostra 93“ udeľované európskym výborom pre vidiek a malé mestá.

Autor: bývalý administrátor @ regiontekov.sk

Demandice

Starosta obce: Ing. Attila Kürthy

Adresa: Obecný úrad Demandice, 935 85
Tel.: 036 / 742 02 40
Fax.: 036 / 742 02 40
E-mail: starosta@demandice.sk
www.demandice.sk
Počet obyvateľov: 1 036

Základné informácie

Demandice ležia v Ipeľskej pahorkatine v doline potoka Búr. Povrch chotára tvoria mladotreťohorné uloženiny, v severnej časti andezitové tufity pokryté sprašou a sprašovými hlinami. Je odlesnený, len v jarkoch a na strmších úbočiach sú agátové lesíky. Má hnedozemné, lúžné a nivné pôdy.

Osídlenie v eneolite – sídlisko s kanelovanou keramikou, čačianskej kultúry z mladšej doby bronzovej. Slovanské pohrebisko z 10-12 storočia. Obec sa spomína v roku 1291. Patrila rodine Demandickovcov, v 18. storočí Grassalkovichovcom a Agátsovcom. V 19. storočí Simonyiovcom, Benyovszkovcom, Paligyayovcom a iným. R. 1715 mala 4 kúrie a 29 domácností, 1720 43 domácností, 1828 124 domov a 718 obyvateľov. Zaoberali sa poľnohospodárstvom a vinohradníctvom.

Zaujímavosti obce

Dominantou obce je rímskokatolícky barokový kostol z konca 14. storočia, prestavaný v 18. storočí. V obci sa nachádza viacero sakrálnych pamiatok.

V obci sa pravidelne konajú podujatia ako čajkovské vinobranie – jeseň, alebo oblastná degustácia vín – jar. Obyvatelia a navštevníci z blízkeho, či ďalekého okolia si takýmto spôsobom pripomínajú dávne tradície tohto nádherného vinárskeho a čilejkárskeho kraja.

V parku, neďaleko obecného úradu stojí pomník padlým z I. a II. svetovej vojny.

Medzi zaujímavosti obce patrí kaštieľ ranobarokový z konca 17. storočia, prestavaný v 19. storočí a kúria neskorobaroková z 2. polovice 18. storočia. V obci sa nachádza aj škola.

Autor: bývalý administrátor @ regiontekov.sk