Beša

Starosta obce: Miroslav Černák

Adresa: Obecný úrad Beša, 935 36
Tel.: 036 / 633 15 41, 42
E-mail: obecbesa@stonline.sk
Web: www.obecbesa.szm.sk

Počet obyvateľov: 668

Základné informácie

Beša leží v severovýchodnej časti pohronskej pahorkatiny v doline potoka Lyska. Chotár obce sa nachádza v nadmorskej výške 160 až 240 m. Pôdy sú sprašové, chotár je odlesnený, len v severnej časti sú zvyšky dubového lesa.

Obec sa spomína v r. 1292. Patrila zemanom z Beše, neskoršie Farkašovcom, Dillessovcom, Hunyadyovcom a Kľačianskym. V r. 1573 obec spustošili Turci. Počas svojej histórie mala poľnohospodársky charakter, obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom a vinohradníctvom.

Obec Beša je známa ako nálezisko pozostatkov mamuta (do r. 1960 to bol najzachovalejší nález pozostatkov kostry mamuta v strednej Európe). Tiež sa tu našiel hromadný nález bronzov z mladšej doby bronzovej, rímsko-barbarské sídliskové nálezy a slovanské kostrové pohrebisko z 10. – 11. st.

V obci sa nachádza obecný úrad, poštový úrad, železničná stanica, kultúrny dom, zdravotné stredisko (detský, praktický a zubný lekár), lekáreň a základná škola (1. až 4. ročník) s materskou školou. Od roku 1950 pomerne úspešne funguje Poľnohospodárske družstvo, ku ktorému sú pridružené Tehla, Iňa a Lula. V obci sa ďalej nachádzajú dve predajne s potravinami, dve pohostinstvá, pohrebná služba, stolárska dielňa, výkup autobatérií ako aj mnoho živnostníkov, ktorí podnikajú v rôznych oblastiach. Obec má vybudovanú pitnú vodu, zemný plyn a do budúcna sa plánuje vybudovanie obecnej kanalizácie.

Zaujímavosti obce

Obec má dva kostoly – rímskokatolícky kostol zasvätený sv. Anne postavený v roku 1770, ktorý je zároveň najstaršou zachovalou budovou v obci a kostol reformátsky postavený v roku 1963 (s vežou od r.1966). Vedľa kostola Sv. Anny je farská budova vybudovaná v rokoch 1936 – 37.

Na námestíčku je postavený pamätník padlým s nápisom – “27. marec 1945 – Vďaka osloboditeľom” a menný zoznam padlých občanov obce v II. svetovej vojne.

O vzdelanie a voľný čas detí sa stará materská a základná škola s moderným počítačovým vybavením.

Medzi pamätihodnosti obce patrí bývalá vodáreň, ktorá slúžila na dopĺňanie vody do parných rušňov. Pochádza z roku 1937.

Od roku 1988 má obec moderný kultúrny dom, v ktorom sa organizujú rôzne spoločenské podujatia.

V obci je vybudovaný športový areál, v ktorom sa nachádza futbalové ihrisko s tribúnou.

Autor: bývalý administrátor @ regiontekov.sk

Comments are closed.