Brhlovce

Starosta obce: Albín Kuhajda

Adresa: Obecný úrad Brhlovce, 935 02
Tel.: 036 / 63 163 21
Webl: www.brhlovce.sk

Počet obyvateľov: 359

Základné informácie

Brhlovce ležia v Ipeľskej pahorkatine v doline potoka Búr, v nadmorskej výške okolo 174 m. V chotári obce sú lokality pórovitých andezitových tufov a tufitov, v ktorých sú podzemné obydlia.

Obec vznikla zlúčením Horných a Dolných Brhloviec v roku 1952. Horné Brhlovce boli doložené v roku 1245. Patrila zemanom z Brhloviec, od 1506 rodine Kálnayovcom a iným. R. 1715 mala 9 domácností, v 1828 roku 25 domov a 155 obyvateľov. Dolné Brhlovce vznikli v chotári Horné Brhlovce v 16. storočí. V r.1720 bola zemianskou dedinou, v roku 1828 mala 27 domov a 167 obyvateľov. Pri požiari v 1917 roku zhorel kaštieľ a 13 domov. Obyvatelia pracovali v poľnohospodárstve, rozvinuté bolo tkáčstvo, košikárstvo a ťažba tufov (do 1963).

Zaujímavosti obce

V obci je možné nájsť aj neskorobarokový rímskokatolícky kostol z roku 1772 a evanjelický kostol, ktorý pochádza z 2. pol. 19. storočia, pôvodne kalvínsky. Pozoruhodnosťou je aj neskoroklasicistická kaplnka z roku 1860.

V chotári obce v roku 1902 Andrej Kmeť objavil kostru mamuta, ktorú umiestnil v Slovenskom národnom múzeu v Martine. Tiež sa našiel hromadný nález bronzov z mladšej doby bronzovej, rímsko-barbarské sídliskové nálezy a slovanské kostrové pohrebisko z 10. – 11. st.

Medzi pamätihodnosti obce patrí aj neskorobarokový kaštieľ z roku 1756.

Kamenné obydlia v Brhlovciach patria medzi pamätihodnosti okresu Levice. Niektoré sú doteraz obývané a patria od roku 1983 do prírodnej rezervácie ľudovej architektúry. Kamenné obydlia s časťou Brhloviec sú stálou expozíciou Tekovského múzea, ktorá získala v roku 1992 medzinárodné ocenenie „Európa Nostra 93“ udeľované európskym výborom pre vidiek a malé mestá.

Autor: bývalý administrátor @ regiontekov.sk

Comments are closed.