Demandice

Starosta obce: Ing. Attila Kürthy

Adresa: Obecný úrad Demandice, 935 85
Tel.: 036 / 742 02 40
Fax.: 036 / 742 02 40
E-mail: starosta@demandice.sk
www.demandice.sk
Počet obyvateľov: 1 036

Základné informácie

Demandice ležia v Ipeľskej pahorkatine v doline potoka Búr. Povrch chotára tvoria mladotreťohorné uloženiny, v severnej časti andezitové tufity pokryté sprašou a sprašovými hlinami. Je odlesnený, len v jarkoch a na strmších úbočiach sú agátové lesíky. Má hnedozemné, lúžné a nivné pôdy.

Osídlenie v eneolite – sídlisko s kanelovanou keramikou, čačianskej kultúry z mladšej doby bronzovej. Slovanské pohrebisko z 10-12 storočia. Obec sa spomína v roku 1291. Patrila rodine Demandickovcov, v 18. storočí Grassalkovichovcom a Agátsovcom. V 19. storočí Simonyiovcom, Benyovszkovcom, Paligyayovcom a iným. R. 1715 mala 4 kúrie a 29 domácností, 1720 43 domácností, 1828 124 domov a 718 obyvateľov. Zaoberali sa poľnohospodárstvom a vinohradníctvom.

Zaujímavosti obce

Dominantou obce je rímskokatolícky barokový kostol z konca 14. storočia, prestavaný v 18. storočí. V obci sa nachádza viacero sakrálnych pamiatok.

V obci sa pravidelne konajú podujatia ako čajkovské vinobranie – jeseň, alebo oblastná degustácia vín – jar. Obyvatelia a navštevníci z blízkeho, či ďalekého okolia si takýmto spôsobom pripomínajú dávne tradície tohto nádherného vinárskeho a čilejkárskeho kraja.

V parku, neďaleko obecného úradu stojí pomník padlým z I. a II. svetovej vojny.

Medzi zaujímavosti obce patrí kaštieľ ranobarokový z konca 17. storočia, prestavaný v 19. storočí a kúria neskorobaroková z 2. polovice 18. storočia. V obci sa nachádza aj škola.

Autor: bývalý administrátor @ regiontekov.sk

Comments are closed.