Dolná Seč

Starosta obce: Eugen Čornák

Adresa: Obecný úrad Dolná Seč, 935 31
Tel.: 036 / 639 62 23
Počet obyvateľov: 426
www.dolnasec.sk

Základné informácie

Dolná Seč leží v severovýchodnej časti Podunajskej nížiny na ľavobrežnej nive Hrona v nadmorskej výške 155 m. Povrch odlesneného chotára tvoria treťohorné uloženiny s lužnými a nivnými pôdami.

Obec sa spomína v roku 1310. Patrila tunajším zemanom a od roku 1534 panstvu Levice. V roku 1601 mala 52 domov, v 1720 21 daňovníkov, r. 1828 77 domov a 514 obyvateľov. Ľudia sa zaoberali poľnohospodárstvom. V 18. storočí tu Esterházyovci založili žrebčín. Obec bola v rokoch 1938-44 pripojená k Maďarsku. V roku 1947 presídlili obyvateľov maďarskej národnosti do Maďarska a do obce sa prisťahovali slovenskí repatrianti. V rokoch 1947-60 bolo v obci košikárske družstvo. JRD založili v roku 1951. R. 1960 tu bola povodeň.

Zaujímavosti obce

V obci sa nachádza tolerančný evanjelický kostol z roku 1784, veža z 1802. Neďaleko obecného úradu funguje i modlitebňa.

V obci je možné nájsť veľké množstvo domov so zachovanou typickou architektúrou. Zvláštnosťou sú ručne kované ornamenty na železných bránach. V parčíku, oproti obecnému úradu sa nachádza pamätník.

V obci sa nachádza aj materská škôlka, výrobňa nábytku a penzión.

Autor: bývalý administrátor @ regiontekov.sk

Comments are closed.