Domadice

Starosta obce: Marian Berkeš

Adresa: Obecný úrad Domadice, 935 87
Tel.: 036 / 639 92 04
Fax.: 036 / 639 92 04
www.domadice.sk
Počet obyvateľov: 266

Základné informácie

Juhovýchodne od mesta Levice, vo výške 165 m n.m. leží obec Domadice. Rozprestiera sa na historickom území Hontu, v súčasnosti je však administratívne začlenená do okresu Levice a ZMO Tekova. Stopy osídlenia chotára siahajú asi 2700 rokov do minulosti, do staršej doby bronzovej. Prvý písomný záznam o obci pochádza z roku 1138 (Villa Dalmadi).

Z mien vlastníkov obce možno spomenúť Szemberyovcov, Balassovcov, neskôr Haláczy, Zsarmócay, Szapáry, Held a iní. Zvláštnosťou bol francúzsky barón Eudox Billot, ktorý ako utečenec pred požiarom francúzskej revolúcie sa stal majiteľom prvého auta v Hontianskej stolici. Poslednou šľachtičnou v obci bola barónka Margita Kazyová, ktorej majetok bol rozpredaný v roku 1935 a kaštieľ rozobraný v roku 1942 na stavebný materiál.

Obyvatelia sa v minulosti živili prevažne poľnohospodárstvom, vinohradníctvom a ovocinárstvom. V súčasnosti má obec okolo 300 obyvateľov, čo je podstatne menej ako bol stav v medzivojnovom období, kedy v nej žilo až 493 ľudí.

Zaujímavosti obce

Pred kostolom je kamenná socha sv. Floriána. V obci sú umiestnené sochy Panny Márie, sv. Jána Nepomuckého (1889), a prícestná klasicistická kaplnka Svätého kríža z polovice 19. storočia. Je v nej umiestnená socha Sedembolestnej Panny Márie, kamenárska ľudová práca. Za zmienku stojí ešte klasicistický kríž z roku 1804 na miestnom cintoríne a pamiatkovo chránená vahadlová studňa na samote Herceg.

Neskorobarokový kostol z roku 1779, jednolodie s presbytériom so štvorcovým pôdorysom, pristavanou sakristiou a vstavanou vežou z roku 1950. Presbytérium a loď sú zaklenuté „českými“ klenbami. Vymaľovanie kostola je z roku 1997 od Dr. Petra Čambala. Zrenovovaný hlavný oltár je neobarokový, z druhej polovice 19. storočia s predstavanou menzou a barokovým závesným oltárnym obrazom „Obrátenie svätého Pavla apoštola“. Organ je neoklasicistický od organára J Angstera z Pešti z druhej polovice 19. storočia. Reliéfna Krížová cesta pochádza z Banskej Štiavnice z roku 1950.

V obci sa nachádza aj kultúrny dom a Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých.. Súčasťou obce sú tiež vinohrady.

Autor: bývalý administrátor @ regiontekov.sk

Comments are closed.