Drženice

Starosta obce: Slavomír Baláž

Adresa: Obecný úrad Drženice, 935 03
Tel.: 036 / 63 491 21
Fax.: 036 / 63 491 21

Počet obyvateľov: 410
Oficiálna stránka: http://www.drzenice.sk/

Základné informácie

Drženice ležia v severnej časti Ipeľskej pahorkatiny v nadmorskej výške 225 m nad morom. Odlesnený pahorkatinný chotár tvoria treťohorné uloženiny pokryté sprašou. Má hnedozemné prípadne illimerizované pôdy.

Obec sa spomína už v roku 1296. Patrila viacerým zemianským rodinám – Derseneovcom , Hódossyovcom, Esterházyovcom, Boronkayovcom a iným. V roku 1554 mala 9 usadlostí, v 1715 mlyn a 28 domácností, v 1828 66 domov a 398 obyvateľov. Zaoberali sa poľnohospodárstvom a vinohradníctvom. V 18-19. storočí bola v obci sklárska huta. Po 1918 roku obyvatelia pracovali ako poľnohospodárski robotníci na veľkostatku. JRD bolo v obci založené v roku 1950.

K obci patrí aj časť s názvom Kmeťovce.

Zaujímavosti obce

Evanjelický kostol. Základy tohto kostola sa položili v roku 1854, dokončený bol r. 1856 a posvätený r. 1857. V r 1899 bola k nemu primurovaná zvonica. Kostol bol vybudovaný v neskoro klasicistickom slohu. Klasicistický oltár je z roku 1770 so starším. obrazom preneseným z bývalej evanjelickej modlitebne v Devičanoch. Časť vnútorného zariadenia je z 18. storočia. Hore je katolícky kostol v časti Kmeťovce.

V obci sa zachovalo viacero domov pôvodnej architektúry. Za obcou sa nachádza rybník. Obec má tiež vinohradnícku tradíciu.

Autor: bývalý administrátor @ regiontekov.sk

Comments are closed.