Hontianske Trsťany

Starosta obce: JUDr. Jozef Gálus

Adresa: Obecný úrad Hontianske Trsťany, 935 86
Tel.: 036 / 63 231 21
Fax.: 036 / 63 231 21

Počet obyvateľov: 350

Základné informácie

Obec leží v dolinke potoka Trsteník, na rozhraní Ipeľskej pahorkatiny a Krupinskej planiny. Chotár obce je zalesnený dubovým a agátovým porastom, má hnedozemné, hnedé lesné a ilimerizované pôdy.

Obec počas svojej histórie viackrát menila názov. Aj súčasníci si ju ešte pamätajú ako Nadošany, od roku 1948 Tekovské Trsťany a od roku 1974 sa používa súčasný názov Hontianske Trsťany.

V roku 1245 boli Hontianske Trsťany majetkom Hontianskeho hradu a časť majetkov patrila aj šahanskému prepošstvu. V roku 1267 tunajšie majetky kráľ Belo IV. daroval hontianskym hradným jobagiónom. V roku 1318 povolil Arcibiskup Tomáš tunajšiemu zemepánovi, aby si mohol postaviť kaplnku. Po ústupe Turkov kráľ Leopold I. daroval Trsťany jezuitskej reholi. Neskôr, v roku 1776 ich kráľovná Mária Terézia darovala vtedy zriadenému banskobystrickému biskupstvu.

Zaujímavosti obce

V obci sa nachádza aj rímskokatolícky kostol. Je to typ mestského kostola, čo potvrdzujú aj stĺpy po jeho bočných stranách.

Okolo kostola je možné nájsť pomník farárom z rokov 1640 až 1763 a kaplnku.

Za obcou sa nachádza aj kríž postavený úverným družstvom 5.mája 1930. Obnovený bol v roku 2000 Maticou Slovenskou.

Vinohradnícky charakter obce dokumentujú aj vínne pivnice. Zo zachovaných nápisov sa dozvedáme, že niektoré boli postavené už v 19. storočí.

V kameni vysekané pivnice, údajne slúžiace kedysi ako úkryty, alebo aj kamenné obydlia. Využívajú sa do dnešných čias.

Autor: bývalý administrátor @ regiontekov.sk

Comments are closed.