Jabloňovce

Starosta obce: Igor Hindi

Adresa: Obecný úrad Jabloňovce, 935 06
Tel.: 036 / 634 81 21
Fax.: 036 / 634 81 21

Počet obyvateľov: 226
Oficiálna stránka: http://www.jablonovce.estranky.sk/

Základné informácie

Jabloňovce ležia v Štiavnických vrchoch v kotline potoka Jabloňovka. Stred obce sa nachádza v nadmorskej výške 290 m a chotár vo výške 247-574 m. Zväčša odlesnený až vrchovinný povrch chotára tvoria tufy, tufity a andezity. Zalesnená je len vrchovinná časť. Pôdy sú hnedé a illimerizované.

Obec vznikla v roku 1943 zlúčením Dolného a Horného Almáša Obec Dolný Almáš sa spomína v roku 1245. Patrila kláštoru v Šahách , od roku 1338 panstvu Levice. V 17. st. boli majiteľmi Csákyovci, v 19. st. Esterházyovci a Schoellerovci. Horný Almáš je doložený 1428. Patrila prepošstvu v Šahách, v 17. st. získali majetky jezuiti a neskôr biskupstvo v Banskej Bystrici. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom a vinohradníctvom. Zač. 18. storočia je doložené hrnčiarstvo a pivovarníctvo.

Zaujímavosti obce

V obci sa nachádza kostol reformátsky gotický z roku 1459 – husistský chrám. V areáli husitského chrámu sa zachoval i husitský obranný múr z roku 1459, tolerančná zvonica z 1782 a tolerančná lipa z roku 1782.

Kostol rímsko-katolícky klasicistický je z roku 1794.

Jabloňovský Roháč – štátna prírodná rezervácia o výmere 59,56 ha s najzachovalejšími dúbravami, javorom a hrabom v podhorskom stupni mladých vyvrelín. Bola vyhlásená v roku 1950 za účelom ochrany lesných biocenóz, teplomilnej vegetácie a ako hniezdište vtáctva.

V obci sa narodili, či pôsobili viaceré významné osobnosti. Svoje rodisko tu majú:
Ondrej Bošáni – matematik a astronóm (1766 –1831),
Alexander Brodský – maliar (1819 – 1901).

Pôsobil tu aj Juraj Slávik – publicista (1859 – 1912).

Autor: bývalý administrátor @ regiontekov.sk

Comments are closed.