Kalná nad Hronom

Starosta obce: Ladislav Éhn

Adresa: Obecný úrad Kalná Nad Hronom, 935 32
Tel.: 036 / 639 51 20
Fax.: 036 / 639 51 20

Počet obyvateľov: 2073
Oficiálna stránka: http://www.kalna.eu/

Základné informácie

Kalná nad Hronom leží v Podunajskej nížine na pravobrežnej nive Hrona v nadmorskej výške 160 m. Chotár je rovinný až mierne členitý, pahorkatinný s nadmorskou výškou max. 200 m, s hnedozemnými, nivnými a lužnými pôdami.

Obec sa spomína už v roku 1209. Patrila opátstvu v Hronskom Beňadiku, časť obce miestnym zemanom, ktorí ju v 15. storočí získali celú. Roku 1613 si obec podrobili Turci. V tom čase sa v obci nachádzal mlyn, 2 kúrie a neskôr liehovar. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom a chovom hosp. zvierat. Poľnohospodársky ráz obce sa zachoval dodnes, aj keď v nedávnej histórii boli postavené priemyselné prevádzky ako čistiareň semien, výrobňa prefabrikátov pre inžinierske stavby a závod poľnohospodárskych stavieb.

Zaujímavosti obce

V obci a jej častiach sa nachádza viacero sakrálnych stavieb. V obci je to klasicistický reformátsky kostol z roku 1806, toho času v rekonštrukcii. Obrázok pod textom vpravo predstavuje kostol(bez vežičky) v Mochovciach. Ďalej je to kostolík v Kalnici, kaplnky na miestnom cintoríne a barokový rímskokatolícky kostol z roku 1773.

Pri hlavnej ceste vľavo, z Levíc do Kalnej sa nachádza pamätník príslušníkom 2. ukrajinského frontu, ktorí tu začali 25.3.1945 bratislavsko-brnenskú operáciu a položili svoje životy za oslobodenie tohto regiónu. Pamätná tabuľa bola odhalená 24. 3. 2005 pri príležitosti 60. výročia ukončenia II. svetovej vojny. Pamätník padlým hrdinom I. a II. svetovej vojny z Kalnej a Kalnici sa nachádza tiež uprostred obce.

Výhodná poloha obce na rieke Hron poskytuje miestnym, ale i blízkemu a vzdialenejšiemu okoliu viacero možností rekreácie, či relaxu pri vode. Za obcou sa nachádza vodná plocha, ktorá v spojení s hornosečianskou vodnou plochou tvorí zaujímavý a atraktívny rekreačný komplex. Súčasťou tohto komplexu je i malá vodná elektráreň.

Autor: bývalý administrátor @ regiontekov.sk

Comments are closed.